JAK FUNGUJE 3D MODELOVÁNÍ?

3D modelování Vašeho návrhu. Převedení návrhu, skici, náčrtu, představivosti do elektronické podoby. Odkazy na stažení volně přístupných modelů.
V případě nenalezení modelů je možné využít naší služby 3D tisk na zakázku


JAK FUNGUJE 3D MODELOVÁNÍ?

3D modelování Vašeho návrhu. Převedení návrhu, skici, náčrtu, představivosti do elektronické podoby. Odkazy na stažení volně přístupných modelů.
V případě nenalezení modelů je možné využít naší služby 3D tisk na zakázku


MODELUJEME VAŠE SNY

- Nabízíme převedení Vašich 2D návrhů do elektronické podoby ve 3D modelu.
- Cena se odvíjí dle složitosti předmětu nebo nákresu – 1h/250 – 300,-
- Disponujeme velmi zkušenými lidmi v oboru 3D modelování
- Pokud nemáte 2D nákres (předmět), který chcete vymodelovat, je možné ho zaslat poštou
- Adresu najdete v kategorii Kontakt

Odkazy ke stažení

Thingiverse
Yeggi
Cults

MODELUJEME VAŠE SNY

- Nabízíme převedení Vašich 2D návrhů do elektronické podoby ve 3D
- Cena se odvíjí dle složitosti předmětu nebo nákresu – 1h/250 – 300,-
- Disponujeme velmi zkušenými lidmi v oboru 3D modelování
- Pokud nemáte 2D nákres modelu, ale fyzický předmět, který chcete vymodelovat je možné ho zaslat poštou.

Odkazy ke stažení

Thingiverse
Yeggi
Cults